SPOJE.NET

Technická dokumentace

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


howto:start

Návody a Postupy

Vzhledem k tomu, že v naší firmě pracuje mnoho technických nadšenců a fanoušků svobodných technologií, rozhodli jsme se přispět světu zveřejněním vlastních poznatků z praxe, které nám zároveň slouží jako osobní poznámky a součást dokumentace našich projektů (jak firemních, tak osobních). Zatím jde o informace relativně náhodné a neucelené a budeme je postupně doplňovat. Nicméně věříme, že v kombinaci s internetovými vyhledávači se dostanou právě k tomu, kdo je bude potřebovat nejvíce.

Ačkoliv tyto stránky obsahují soukromé postřehy a poznámky našich administrátorů a techniků, to ještě neznamená, že odrážejí firemní standardy a praktiky aplikované na našich komerčně poskytovaných informačních a telekomunikačních službách.

Některé stránky jsou psány česky a jiné anglicky. Někdy tomu tak je, protože byl návod převzat z cizojazyčného zdroje, a jindy je to naopak z důvodu, že si myslíme, že může být prospěšný i mimo okruh česky mluvících čtenářů. V takovém případě není žádoucí nahrazování těchto zdrojů českým překladem, nicméně v případě potřeby můžete ve wiki vytvořit nezávislou kopii stránky s českým překladem.

Pokud máte zájem podílet se na tvorbě této wiki, můžete si vyžádat přístup například mailem na náš helpdesk. Přímá registrace momentálně není z bezpečnostních důvodů povolena.

Obsah

Zajímavé odkazy

howto/start.txt · Poslední úprava: 2020/03/18 13:01 autor: gandalf