SPOJE.NET

Technická dokumentace

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


howto:network:fiber_optics

Optická vlákna

Měření optických propojů pomocí OTDR

otdr_-_yokogawa_aq7270_-_1.jpg OTDR je zařízení umožňující analyzovat kvalitu optických tras z libovolného konce této trasy. Do vlákna se pošle velmi krátký světelný impulz a poté se sledují jeho odrazy. S výhodou se využívá fakt, že optické vlákno po celé své délce odráží alespoň malou část vedeného světla zpět k jeho zdroji (tedy v opačném směru než v jakém do něj svítíme). Navíc díky rychlosti světla je možné určit, který odraz vznikl v jaké vzdálenosti od měřícího bodu, pokud změříme zpoždění odrazu vůči počátečnímu měřícímu impulzu. Pomocí OTDR tak snadno můžeme zjistit, kde na trase vzniká nežádoucí útlum nebo odraz, což v praxi umožňuje nalezení konektorů, svárů, spojek, nechtěných záhybů nebo prasklin a dalších problémů.

Výsledkem měření je graf podobný tomuto:

(bend = ohyb, splice = svár)

Další příklad OTDR grafu je zde:

Zleva doprava na něm můžeme vidět následující fenomény:

  • Odraz od konektoru mezi OTDR přístrojem a měřeným vláknem
  • Jemný pokles odraženého signálu daný přirozeným útlumem fiberu
  • Závadu s vysokým zpětným odrazem (konektor, atd…)
  • Závadu s velkým útlumem (svár, útlumový člen, ohnutí vlákna s malým poloměrem, atd…)
  • Odraz od druhého konce vlákna
  • Šum nesouvisející s trasou

Konektorování vláken

mediawebserver_mwsid_sssssuh8gc7nzxtuoxmslx_gevusechshvtsevtsessssss--_.jpg

howto/network/fiber_optics.txt · Poslední úprava: 2014/05/21 11:38 autor: 127.0.0.1