SPOJE.NET

Technická dokumentace

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


howto:vps:proxmox-ve:security

Zabezpečení Proxmox VE

Cluster

Minimalisticky quorum server (lze nainstalovat do kontejneru, pokud je na hostiteli povoleno FUSE)

apt install pve-cluster
pvecm add node1
pvecm status

Jeste lehci setup by nejspis sel udelat ciste pomoci baliku corosync-qnetd. To jsem zatim nezkousel.

Reverzní proxy před pveproxy

Návod volně založen na

/etc/default/pveproxy
ALLOW_FROM="127.0.0.1"
DENY_FROM="all"
POLICY="allow"

/etc/init.d/pveproxy restart

apt install nginx-light

/etc/nginx/sites-available/proxmox
server {
	listen 80;
	server_name _;
	return 302 https://$host$request_uri;
}
 
server {
	listen 443 ssl; #choose your port or just use 443
	server_name _; #place your domain or ip here if needed
 
	#root /usr/share/nginx/www;
 
	ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/pve1.spoje.net/fullchain.pem;
	ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/pve1.spoje.net/privkey.pem;
 
	#Internal letsencrypt:
	#ssl_certificate /etc/pve/local/pveproxy-ssl.pem;
	#ssl_certificate_key /etc/pve/local/pveproxy-ssl.key;
 
	proxy_redirect off;
 
	auth_basic "SPOJE.NET VPS";
	auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd;
 
	#proxy_ssl_verify off; #default
 
	location ~ ^.+websocket$ {
		proxy_pass https://127.0.0.1:8006;
		proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
		proxy_set_header Connection "upgrade";
	}
 
	location / {
		proxy_pass https://127.0.0.1:8006;
	}
}
username=virtual; echo "${username}:`openssl passwd -apr1`" >> /etc/nginx/.htpasswd

/etc/init.d/nginx restart

Spolecna nastaveni LXC

Todo: zamyslet se jestli to nepatri do /etc/lxc/default.conf

/usr/share/lxc/config/common.conf.d/99-spoje.conf
#Pripojime tmpfs
lxc.mount.entry = tmpfs tmp tmpfs defaults,nosuid,noexec,nodev,size=256M
 
#Omezime pocet procesu/threadu
lxc.cgroup.pids.max = 600
 
#Povolime tun/tap (openvpn)
lxc.cgroup.devices.allow = c 10:200 rwm
lxc.hook.autodev = sh -c "modprobe tun; cd ${LXC_ROOTFS_MOUNT}/dev; mkdir net; mknod net/tun c 10 200; chmod 0666 net/tun"
 
#Povolime FUSE (pozor, ma problemy s lxc-freeze, takze zadny snapshoty, zalohy, migrace, replikace, atd...)
lxc.hook.autodev: sh -c "mknod -m 0666 ${LXC_ROOTFS_MOUNT}/dev/fuse c 10 229"

Po editaci tohodle souboru je vhodny zkontrolovat syntaxi treba prikazem pct list. Pokud je neco spatne, tak proxmox vypisuje chybovy hlasky a vsechny virtualy prestanou bejt pouzitelny a bezici se zacnou tvarit jako vypnuty!

Zakazat dmesg

pridat na konec souboru:

/usr/share/lxc/config/common.seccomp
syslog errno 1

Pozor, soubor se prepisuje po upgradu, TODO: doresit lepsi umisteni

howto/vps/proxmox-ve/security.txt · Poslední úprava: 2018/05/29 16:38 autor: harvie