SPOJE.NET

Technická dokumentace

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


howto:vps:openvz:openvz_networking

OpenVZ Nastavení sítě

Virtual network device

Pokud nepotřebujeme žádné speciality v nastavení sítě, tj. nepotřebujeme VLANy, bridge atp. uvnitř VPS, vystačíme si se standardním výchozím nastavení OpenVZ. V tomto případě se používá výchozí zařízení venet0 a ip adresy se nastavují přímo do konfigurace vps.

/etc/vz/1000.conf
IP_ADDRESS="77.87.240.71/26 2001:67c:2190::10/64 10.11.56.205/26"
vzctl set 1000 --ipadd 77.87.240.71/26 --save
vzctl set 1000 --ipadd 2001:67c:2190::10/64 --save

Podrobnosti naleznete zde Virtual_network_device

Virtual Ethernet device

Pokud chceme v rámci VPS používat kompletní možnosti síťování včetně nastavení VLANu, použijeme virtuální ethernet. Předností tohoto řešení je, že je možné nastavení sítě včetně firewallu realizovat standardníma konfiguračníma souborama a příkazama v rámci konkretní distribuce, kterou si do VPS nainstalujeme. Správný postup používání Virtual Etherentu je zde:

1. Zajistíme automatické načtení všech modulů, potřebných pro sítování. Např. pokud chceme v rámci VPS používat VLANy, musíme nastavit při startu hostitelského systému automatické načtení modulu 8021q. V centosu se používá soubor /etc/rc.modules, který je nutno vytvořit spustitelný. V debianu se používá /etc/modules

/etc/rc.modules
modprobe 8021q

2. Vytvoříme bridge např. virbr0 a jeho prvním členem bude fyzický interface na routeru, např. eth1

Pokud plánujete na serveru používat současně Virtual netwrok a Virtual ethernet, pouzivejte pro obe moznosti ruzne fyzicke interfacy - v mem pripade je to eth0 pro virtual network venet0 a eth1 pro virtual ethernet

3. Vytvoříme VPS, nebudeme specifikovat zadné IP adresy ani rozhrani. Po vytvoření VPS použijeme tento příkaz pro založení virtual ethernet

vzctl set 1000 --netif_add eth0,,,,virbr0 --save

Po nastartovani VPS vznikne dalsi interface veth1000

4. Nyní je potřeba zajistit aby se virtualni interface stal po nastartováni VPS automaticky členem bridge virbr0 a sitovani fungovalo tak jak ma. Je nutne vytvořit následující konfigurační soubor:

/etc/vz/vznet.conf
EXTERNAL_SCRIPT="/usr/sbin/vznetaddbr"

Nyní VPS nastartujeme:

root@aquila:/etc/vz/conf# vzctl start 1000
Starting container...
Container is mounted
Setting CPU units: 6000
Setting CPUs: 2
Configure veth devices: veth1000.1 
Adding interface veth1000.1 to bridge virbr0 on CT0 for CT1000
Container start in progress...

5. Po nastartovaní VPS můžeme provést klasickou konfiguraci sítě pomocí distribuce pod VPS např. v debianu

/etc/network/interface
auto lo
iface lo inet loopback
 
auto eth0
iface eth0 inet static
    address 10.11.57.60
    netmask 255.255.255.128
    gateway 10.11.57.1
 
auto vlan10
iface vlan10 inet static
    address 192.168.11.1
    netmask 255.255.255.0
    vlan_raw_device eth0

a nahodit interfacy.

Podrobnosti naleznete zde Virtual_Ethernet_device

Použití obou režimů současně

Pokud plánujete oba sitové režimy používat souřasně, doporuřuji pro každý z nich použít jednu fyzickou sitovku na serveru. Každý server má dnes minimálně dvě sítové karty, takže já používám eth0 pro Virtual Network a eth1 pro bridge určený pro jednotlivé Virtual Ethernety

V konfiguraci OpenVZ je pak dobré specifikovat, přes které rozhraní se bude routovat venet0:

/etc/vz/vz.conf
VE_ROUTE_SRC_DEV="eth0"
NEIGHBOUR_DEVS=all
howto/vps/openvz/openvz_networking.txt · Poslední úprava: 2014/02/24 19:27 autor: 127.0.0.1