SPOJE.NET

Technická dokumentace

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


howto:zakaznici:outlook

Nastavení klienta Microsoft Outlook

Návod popisuje nastavení poštovního klienta Microsoft Outlook pro práci s poštovními servery spoje.net. Pro úspěšné nastavení pošty je potřeba znát informace, na kterém serveru je Vaše pošta uložena a který protokol budete chtít pro práci s poštou využívat. Pokud si nejste jisti, doporučujeme nejprve prostudovat [informace o poštovních serverech a používaných protokolech](/dokumentace/mailserver)

Poznámka: uvedený návod platí pro verzi 2007 na Windows 7. U novějších verzí Outlooku je postup velmi podobný. Případné rozdíly na Windows XP budou popsány na konci článku.

První spuštění

Pokud Otlook spouštíte poprvé, zobrazí se průvodce konfigurací poštovních účtů

Obrázek 1

p1.jpg

_Obrázek 1. První spuštění_

Klikněte na tlačítko Další

Obrázek 2

p2.jpg

_Obrázek 2. Zapnutí poštovních služeb v Outlooku_

V uvedeném dialogu zvolte ANO a klikněte na tlačítko Další

Obrázek 3

p3.jpg

_Obrázek 3. Zvolte poštovní služby_

Vyberte položku E-mail v Internetu a klikněte na tlačítko Další

Obrázek 4

p4.jpg

_Obrázek 4. Automatická konfigurace účtu_

V tomto diloagu je nutné zaškrtnout volbu Konfigurovat ručně a potom stisknout Další

Obrázek 5

p5.jpg

_Obrázek 5. Nastavení e-mailu_

Vyplnte prosím všechny požadované údaje.

  • Typ účtu - zvolte IMAP nebo POP3. (jaký mám zvolit ? Prostudujte článek [informace o poštovních serverech a používaných protokolech](/dokumentace/mailserver) )
  • Server příchozí a odchozí pošty - nastavte server, který Vám byl sdělen při zřízení schránky. Pokud chcete z nějakého důvodu používat jiný odchozí server, je nutné potom nastavit oddělené přihlašovací údaje pro tento server (pokud ho vyžaduje) - viz. Obrázek 7
  • Uživatelské jméno - Vaše e-mailová adresa

Nezapomeňte zaškrtnout Zapamatovat heslo. Nyní klikněte na Další nastavení

Obrázek 6

p6.jpg

_Obrázek 6. Složky_

Klikněte na kartu Složky

V uvedném dialogu vyberte složku, kam chcete ukládat odeslanou poštu - viz. Obrázek. Pokud jste zvolili protokol IMAP, doporučujeme nastavit odchozí poštu na složku Sent ve Vašem mailboxu, tak jak je uvedeno na obrázku.

Obrázek 7

p7.jpg

_Obrázek 7. Server pro odchozí poštu_

Klikněte na kartu Server pro odchozí poštu

Pokud jako server odchozí pošty budete používat stejný jako pro příchozí poštu, pak proveďte nastavení podle obrázku. V opačném případě je nutné zde zadat přihlašovací údaje pro odchozí server.

Obrázek 8

p8.jpg

_Obrázek 8. Upřesnit nastavení_

Klikněte na kartu Upřesnit

Zde nastavte položku Použít tento typ šifrovaného spojení na volbu SSL. Timto se změní i čístlo portu (u protokolu IMAP je to 993 a u protokolu POP 995). U serveru odchozí pošty je to potom port 465 Pokud se rozhodnete používat jiný odchozí server, je nutné provést nastavení dle pokynů jeho provozovatele.

Nyní uložte nastavení v jednotlivých kartách kliknutím na OK

Obrázek 9

p9.jpg

_Obrázek 9. Nastavení e-mailu_

V základním dialogu nyní klikněte na Test nastavení účtu

Obrázek 10

p10.jpg

_Obrázek 10. Test nastavení účtu_

Pokud po chvilce uvidíte stejnou situaci, jako je na obrázku, máte vyhráno a konfigurace proběhla úspěšně. Klikněte na Zavřít

Obrázek 11

p11.jpg

_Obrázek 11. Nastavení e-mailu_

Pokud všechny testy proběhly úspěšně - viz. Obrázek 10, můžete kliknout na tlačítko Další. V opačném případě bude nutné provést znovu revizi nastavení podle předchozích obrázků nebo kontaktovat naší technickou podporu.

Obrázek 12

p12.jpg

_Obrázek 12. Hotovo_

Gratulujeme ! Máte úspěšně nastaveného poštovního klienta.

Změna nastavení existujícího účtu nebo přidání nového účtu k existujícímu nastavení

Pokud již máte Outlook nakonfigurován, můžete změnit nastavení existujícího účtu nebo přidat další účet pomocí volby nastavení účtu

Po spuštění outlooku klikněte v menu Nástroje na volbu Nastavení účtu. Zobrazí se následující dialog

Obrázek 13

p13.jpg

_Obrázek 13. Nastavení účtu_

* Pro změnu nastavení existujícího poštovního účtu, klikněte na název poštovního účtu a potom na tlačítko Změnit. Zobrazí se dialog, který je popsán na Obrázku 5. (pokračujte v nastavení od tohoto obrázku) * Pro přidání nového účtu klikněte na Nový. Zobrazí se obdobný dialog, popsaný na Obrázku 3. V dialogu zvolte položku, kde je uvedené IMAP, POP3 a klikněte na Další. Dále pokračujte v průvodci, který je popsán od Obrázku 4.

Konfigurace pomocí ovládacího panelu

Konfiguraci pošty můžete také provádět i bez nutnosti spuštěného Outlook pomocí Ovládacího panelu Pošta. Pokud spustíte ovládací panel Pošta a kliknete na tlačítko E-mailové účty, zobrazí se dialog, popsaný na Obrázku 13.

Podobná nastavení ve starších verzích Outlooku

… …

howto/zakaznici/outlook.txt · Poslední úprava: 2014/01/29 00:19 autor: 127.0.0.1