SPOJE.NET

Technická dokumentace

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


howto:hosting:mastodon

Mastodon - poznámky k instalaci

Chybky pri instalaci

 • PG::Error: ERROR: new encoding (UTF8) is incompatible

  First, we need to drop template1. Templates can’t be dropped, so we first modify it so t’s an ordinary database:

  UPDATE pg_database SET datistemplate = FALSE WHERE datname = 'template1';

  Now we can drop it:

  DROP DATABASE template1;

  Now its time to create database from template0, with a new default encoding:

  CREATE DATABASE template1 WITH TEMPLATE = template0 ENCODING = 'UNICODE';

  Now modify template1 so it’s actually a template:

  UPDATE pg_database SET datistemplate = TRUE WHERE datname = 'template1';

  Now switch to template1 and VACUUM FREEZE the template:

  \c template1

  VACUUM FREEZE;

Upgrade na verzi 4.1.1

Migrace databaze (pokud se po upgradu zobrazi v administraci vyzva)

su - mastodon
cd live
mastodon@f:~/live$ RAILS_ENV=production bundle exec rails db:migrate

Elasticsearch od verze 7.17 vyzaduje nastavit heslo pro pristup k obsahu

po vygenerovani hesla nastavime odpovidajici v mastodonu do .env.production

.env.production
ES_ENABLED=true
ES_HOST=localhost
ES_PORT=9200
ES_USER=elastic
ES_PASS=yourpassword

Nakonec znovu spustime

mastodon@f:~/live$ RAILS_ENV=production bin/tootctl search deploy
howto/hosting/mastodon.txt · Poslední úprava: 2023/04/01 21:17 autor: gandalf