SPOJE.NET

Technická dokumentace

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


howto:hosting:konverzesql

Upgrade MySQL z v4.0 na novejsi

 1. Pomoci mysqldump vyexportovat obsah vsech tabulek vcetne struktury do sql souboru (Viz soubor Export.png) POZOR: Počítejte se zátěží, import v php nesmí trvat déle než 30s a větší jako 8MB, případně exportujte po tabulkách
home:~# mysqldump -B kastan > /home/mckidney/kastan.sql
mckidney@webspace:~# scp home.arachne.cz:/home/mckidney/kastan.sql ./kastan.sql
 1. Zjistit kodovani webu (kodovani html musi sedet s kodovanim v DB)
 2. Zalozit na novej Mysql serveru DB se stejnym kodovanim, jako je kodovan obsah webu (iso8859-2 = latin2, utf8 = utf8, cp1250 = windows1250) (Viz Soubor Zalozeni.png)
 3. Import SQL souboru pomoci mysql → Nutnost zvolení kodování - stejné jako administrace DB puvodniho serveru(latin2)
mckidney@webspace:~$ cat kastat.sql | mysql -u root -p
 1. Vyhledat výběr databáze ve skriptech a připojit dva řádky, ve kterých definujete kódování. Příklady naleznete pod tímto textem. POZOR !!! - nemůžeme lidem měnit jenom tak jejich skripty, aniž bychom jim o tom dali vědět ! Staré verze skriptů je třeba někam zálohovat, a je třeba klienty informovat, že jsme jejich skripty modifikovali !!!
webspace:~# grep mysql_select_db -r /home/web
/home/zivel/WWW/zivel.cz/www/inc/sql/sql.class.php:  else { mysql_select_db($this->dbname); return true; }
/home/zivel/WWW/zivel.cz/www/redsys/scp/csql.php:  mysql_select_db($this->dbname);
/home/zivel/WWW/zivel.cz/www/scp/csql.php:  else { mysql_select_db($this->dbname); return true; }
/home/zivel/WWW/zivel.cz/www/action.php:mysql_select_db ('zivel');
MySQL_Query("SET CHARACTER SET latin2");
MySQL_Query("SET NAMES latin2");

Linky

howto/hosting/konverzesql.txt · Poslední úprava: 2014/02/12 22:00 autor: 127.0.0.1