SPOJE.NET

Technická dokumentace

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


howto:network:netdev

Network Interface - pojmenování

  • v /etc/default/grub pridat do GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT ''net.ifnames=1 biosdevname=1''
  • v adresari /etc/systemd/network/ zalozit soubory *.link , zalezi na poradi pojmenovani tj. 10-eth0.link, 11-eth1.link
  • obsah souboru - nastavime mac adresu sitovky a jeji pojmenovani:
[Match]
MACAddress=0c:c4:7a:14:6c:68

[Link]
Name=eno0

POZOR Pro rezervace dle MAC adres nepoužívejte name EthX, jinak se to bude chovat divne Po rebootu se nam sitovky pojmenujou jak potrebujeme:

May 03 22:29:34 pbs1 kernel: bnx2x 0000:81:00.0 ens6: renamed from eth0
May 03 22:29:34 pbs1 kernel: igb 0000:03:00.0 eno1: renamed from eth1
May 03 22:29:34 pbs1 kernel: igb 0000:03:00.1 eno2: renamed from eth2
May 03 22:29:34 pbs1 kernel: igb 0000:04:00.1 eno4: renamed from eth4
May 03 22:29:34 pbs1 kernel: igb 0000:04:00.0 eno3: renamed from eth3
May 03 22:29:35 pbs1 kernel: igb 0000:04:00.0 eth2: renamed from eno3
May 03 22:29:35 pbs1 kernel: igb 0000:03:00.0 eth0: renamed from eno1
May 03 22:29:35 pbs1 kernel: igb 0000:03:00.1 eth1: renamed from eno2
May 03 22:29:35 pbs1 kernel: igb 0000:04:00.1 eth3: renamed from eno4
May 03 22:29:35 pbs1 kernel: bnx2x 0000:81:00.0 eth4: renamed from ens6
howto/network/netdev.txt · Poslední úprava: 2024/05/10 14:27 autor: gandalf