SPOJE.NET

Technická dokumentace

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


howto:zakaznici:thunderbird

Nastavení klienta Mozilla Thunderbird

Návod popisuje nastavení poštovního klienta Mozilla Thunderbird pro práci s poštovními servery spoje.net. Pro úspěšné nastavení pošty je potřeba znát informace, který protokol budete chtít pro práci s poštou využívat. Pokud si nejste jisti, doporučujeme nejprve prostudovat informace o poštovních serverech a používaných protokolech

Pro účel tohoto návodu budete nastavovat mailbox vas.email@spojemail.cz na protokolu IMAP

Obrázek 1

V Thunderbirdu vybereme v menu Úpravy a klikneme na položku Nastavení účtu

V zobrazeném dialogu klikneme na tlačítko Akce účtu a z menu zvolíme Přidat poštovní účet

Obrázek 2

Vyplníme svoje jméno (toto se bude ukazovat jako popiska odesílatele), e-maolovou adres (v našem případě vas.email@spojemail.cz) a potom heslo k e-mailu. Potom pokračujeme stisknutím tlačítka Pokračovat

Obrázek 3

Thunderbird se pokusí vyhledat nastavení serveru automaticky. Celou operaci urychlíme kliknutím na tlačítko Ruční nastavení

Obrázek 4

Nyní nastavíme následující volby:

  • Příchozí pošta: IMAP (nebo POP3)
  • Odchozí pošta: Na výběr je šifrovaná verze na portu 465 (preferovaná) nebo můžete použít STARTTLS na portu 25 - viz. SMTP
  • Název serveru: vase-domena--cz.mx.spoje.net (v našem případě to bude spojemail--cz.mx.spoje.net)
  • Port: IMAP ⇒ 993, POP3 ⇒ 995, SMTP ⇒ 465
  • SSL: M2l by se automaticky přednastavit na SSL
  • Autentizace: Autodetekce
  • Uživatelské jmeno: Vyplňte celou e-mailovou adresu ! V našem případě tedy vas.email@spojemail.cz

Nyní klikneme na tlačítko Znovu Otestovat

Obrázek 5

Pokud se nezobrazila žádná chyba, pokračujeme stisknutím tlačítka Hotovo

Obrázek 6

Nyní dojde ke kontrole hesla. Pokud bylo zadáno správně, zobrazí se základní dialog s výběrem poštovních schránek, kde uvidíte nově přidaný mailbox

Obrázek 7

Nyní můžete provést doplnující nastavení mailboxu, jako např. vlastní podpis apod. Pokud máme hotovo, klepneme na tlačítko OK a v seznamu mailboxů v levém rámečku thunderbirdu klikneme v nově přidané položce na Inbox. Nyní dojde k načtení složek z poštovního serveru.

howto/zakaznici/thunderbird.txt · Poslední úprava: 2016/10/29 23:06 autor: 127.0.0.1