SPOJE.NET

Technická dokumentace

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


howto:hosting:sftp_server

OpenSSH, SFTP, SCP, FTPS

Tady bych rád zdokumentoval nějaký rozumný a elegantní řešení toho, jak se zbavit toho otravnýho FTP a nahradit ho vhodnou konfigurací OpenSSH při zachování uživatelský přívětivosti. Zkoušel jsem už víc postupů, ale žádnej ještě nemám opravdu odladěnej…

https://bugzilla.mindrot.org/show_bug.cgi?id=2048

pam_ftpfuck.so

OpenSSH jako SFTP řešení pro hosting

Harvieho rozepsaný poznámky, prosím needitovat

Toto vyžaduje debian squeeze nebo novější!

Instalace

apt-get install libpam-mount
groupadd sftponly
mkdir /var/ssh-chroot

/etc/ssh/sshd_conf

UsePAM yes

#Subsystem sftp /usr/lib/openssh/sftp-server
Subsystem sftp internal-sftp

Match Group sftponly
 ForceCommand internal-sftp
 ChrootDirectory /var/ssh-chroot/%u
 AllowTcpForwarding no
 X11Forwarding no
 AllowAgentForwarding no

/etc/security/pam_mount.conf.xml

Přidáme něco jako:

<!-- Volume definitions -->
<volume sgrp="sftponly"  path="~" mountpoint="/var/ssh-chroot/%(USER)/%(USER)" options="bind" />
<lclmount>bash -c 'chown root:root $(dirname %(MNTPT)) && mount -t %(FSTYPE) -o %(OPTIONS) %(VOLUME) %(PATH)'</lclmount>

OpenSSH jako bezpečný anonymní fileserver

Harvieho rozepsaný poznámky, prosím needitovat
mount --rbind /srv/data1/content /srv/sftp/readonly
mount -o remount,ro /srv/sftp/readonly
sftp:x:1002:1002::/srv/sftp:/bin/false
Subsystem sftp internal-sftp

#Match Group sftp
Match User sftp
 ChrootDirectory %h
 AllowTcpForwarding no
 X11Forwarding no
 AllowAgentForwarding no
 ForceCommand internal-sftp

SSHFS

Optimální nastavení SSHFS pro domácí použití:

/etc/fstab
sshfs#ro@harvie.cz:/content/	/mnt/srv	fuse	defaults,user,ro,allow_other,reconnect,delay_connect,cipher=arcfour128,ConnectTimeout=5,ServerAliveInterval=5,IdentityFile=/root/.ssh/id_rsa_harvie.cz_readonly 0 0
howto/hosting/sftp_server.txt · Poslední úprava: 2014/01/20 19:08 autor: 127.0.0.1