SPOJE.NET

Technická dokumentace

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


howto:desktop:nssdb-certutil

NSSDB CertUtil SSL CA

Správa SSL certifikátů v NSSDB pomocí CertUtil

Dnes jen ve zkratce ukáži, jak pomocí utility certutil přidat (nebo odebrat) kořenové certifikáty do NetScape Ssl DataBáze. Což se hodí (jako v mém případě) k přidání SSL certifikátů do prohlížeče Google Chrome (nebo v mém případě open source verze Chromium).

Níže už vidíte způsob, jakým přidáte do prohlížeče certifikáty CaCertu (které využijete i se serverem harvie.cz).

Takhle přidáte certifikáty do databáze:

curl 'http://www.cacert.org/certs/root.crt' | certutil -d sql:$HOME/.pki/nssdb -A -t "C,," -n CaCert-Root
curl 'http://www.cacert.org/certs/class3.crt' | certutil -d sql:$HOME/.pki/nssdb -A -t "C,," -n CaCert-Class3

Takhle je vypíšete:

certutil -d sql:$HOME/.pki/nssdb -L

Takhle je vymažete:

certutil -d sql:$HOME/.pki/nssdb -D -n CaCert-Root
certutil -d sql:$HOME/.pki/nssdb -D -n CaCert-Class3
howto/desktop/nssdb-certutil.txt · Poslední úprava: 2014/03/04 16:02 autor: 127.0.0.1