SPOJE.NET

Technická dokumentace

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta


Provozují SPOJE.NET.
Nejlepší internet v Praze.

howto:linux:rsync

Rsync

rsync -aAvXzogp --numeric-ids -e "ssh" --exclude="/dev" --exclude="/proc" --exclude="/sys" login@host:/ .

rsync -aAvXogpWH --numeric-ids -e "ssh -c blowfish-cbc" root@192.168.1.100:/mnt/* .

hlaska protocol version mismatch – is your shell clean?

zkus se pripojit ssh host /bin/true

Vyhleda pocet vyskytu IP adresy v logu /var/log/apache/access.log |cut -f 1 -d ' '|sort|uniq -c|sort -nr|more

howto/linux/rsync.txt · Poslední úprava: 2017/06/26 20:00 autor: gandalf