SPOJE.NET

Technická dokumentace

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


howto:vps:xen:xen-kernel-2618

Xen kernel 2.6.18 (hodiny)

root@hostname:~ $ sysctl xen.independent_wallclock xen.independent_wallclock = 1

Pokud tam bude 0, tak pridejte do /etc/sysctl.conf

xen.independent_wallclock=1

a zavolejte sysctl -p

howto/vps/xen/xen-kernel-2618.txt · Poslední úprava: 2014/01/13 02:46 autor: 127.0.0.1