SPOJE.NET

Technická dokumentace

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


howto:vps:openvz:openvz_web_panel

OpenVZ Web Panel na Debianu

Instalace web panelu

Vytvoříme nový OpenVZ kontejner a v něm nainstalujeme panel dle oficiálního návodu z webu projektu. Instalace probíhá mimo balíčkovací systém, proto je žádoucí, ji takto zabalit do nového OVZ kontejneru.

wget -O - http://ovz-web-panel.googlecode.com/svn/installer/ai.sh | sh

Panel je následně dostupný na http://<your-host>:3000

Instalace HW démona

Kromě panelu samotného musíme ještě na každý stroj, který má být ve správě panelu nainstalovat HW démona.

Ve složce OVZ-Web-Panelu najdeme podadresář hw-daemon a celý ho zkopírujeme na servery v clusteru například do adresáře /opt.

Nakonfigurujeme hw-daemona, hlavní pozornost věnujeme klíči, který by měl být unikátní, tajný a který budeme potřebovat pro slinkování s panelem samotným. V případě potřeby rozchodíme i ssl, potřebné klíče a certifikáty instalujeme do podadresáře ./certs/.

/opt/hw-daemon/hw-daemon.ini
address = 0.0.0.0
port = 7767
key = 23b46660598215e426c3ef248cb8d723
ssl = off

Spuštění zajistíme následujícím init skriptem:

/etc/init.d/hw-daemon
#!/bin/sh
 
### BEGIN INIT INFO
# Provides: hw-daemon
# Required-Start: vz
# Required-Stop:
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: OpenVZ Web Panel helper daemon
# Description: OpenVZ Web Panel helper daemon
### END INIT INFO
 
echo -n 'OpenVZ-WEB-Panel HW-Daemon: '
cd /opt/hw-daemon
ruby hw-daemon.rb $@
Bohužel mám dojem, že initskript zatím nefunguje optimálně a je potřeba ho po bootu restartovat z rc.local. Možná by to chtělo si s tím ještě někdy pohrát…
howto/vps/openvz/openvz_web_panel.txt · Poslední úprava: 2014/01/18 14:44 autor: 127.0.0.1