SPOJE.NET

Technická dokumentace

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


howto:hosting:openssh-tricks

OpenSSH triky

Server

Klient

Visual Host Key - Grafický fingerprint klíče

<img src="http://openssh.org/images/openssh.gif" width="300px" style="float:left;" /> V SSH klientovi z balíku OpenSSH (Open BSD Secure Shell - což je mimochodem v UN*Xovém světě ten nejrozšířenější a asi i nejrozšířenější vůbec) se nedávno objevila nová funkce, která umožní kromě klasického textového MD5/SHA fingerprintu veřejného SSH klíče zobrazit navíc ještě grafický otisk (tvořený ASCII znaky). To má umožnit lépe si zapamatovat otisk a případně si všimnout jeho změny. To má smysl při přihlašování z místa, kde nemáte otisk uložený i z míst, kde je možné, že vám otisk někdo podstrčil, nebo podobně. <!–more–><br style="clear:left;" /> Funkci je možné povolit přidáním řádku

VisualHostKey yes

do konfiguračního souboru <tt>/etc/ssh/ssh_config</tt>.

Při každém přihlašování ke vzdálenému SSH serveru potom na svojí obrazovce uvidíte obrázek jako je níže (za ním bude následovat welcome banner serveru a většinou výzva pro zadání hesla). Tady můžete vidět grafický otisk serveru harvie.cz:

<pre>

0 ;) harvie@harvie-ntb ~ $ ssh harvie.cz
Host key fingerprint is 41:72:28:3d:f5:f5:d3:a2:0b:f6:e5:c7:a2:c4:b0:d3
+--[ RSA 2048]----+
|   ..o+  .  |
|  . ++ . . . . |
|   . .. .  + .|
|     .  . o |
|    S + . . |
|     . B + . |
|     o E o o|
|      o . o |
|      .  |
+-----------------+

</pre> A na jiném serveru může grafický fingerprint vypadat třeba takhle: <pre>

130 ;( harvie@harvie-ntb ~ $ ssh 192.168.2.137
Host key fingerprint is 17:bb:27:2a:6b:e0:31:e1:5f:d7:fd:e1:27:76:b5:79
+--[ RSA 2048]----+
|         |
|         |
|     .   |
|  .   o   |
|  . . S o. .  |
|  =  ..... ...|
|  . = . .o . ..=|
|  . + . o o+E|
|   ..o.  . oo|
+-----------------+

</pre>

Pokud by se taková funkce objevila třeba u grafického klienta Putty, jistě by zde byla zajímavá možnost vytvářet nějaké grafické koláže jako třeba: <tt>tyrkysový - lev - na měsíci - sleduje fialového - krokodýla - na obloze je nápis A1</tt> Což je nejen zvráceně ulítlé, ale také podle nauky o lidské paměti dobře zapamatovatelné (jako všechny jednoduché, ale zvráceně ulítlé motivy). Kromě poskládaného obrázku by klient mohl zobrazovat ještě podobnou textovou interpretaci pro kompatibilitu s čistě textovými klienty… Tím by se jistě zlepšila bezpečnost a zjednodušila by se nutnost nosit v hlavě fingerprinty. Samozřejmě na druhou stranu by bylo nutné udělat koláž dostatečně složitou, protože jinak by bylo snadné najít v podobném hashovacím algoritmu kolizi a tím vystavit server ještě většímu nebezpečí.

Tudíž pro začátek radím jenom

echo VisualHostKey yes >>/etc/ssh/ssh_config

(pokud jste tak ještě neučinili)

howto/hosting/openssh-tricks.txt · Poslední úprava: 2014/03/04 16:49 autor: 127.0.0.1