SPOJE.NET

Technická dokumentace

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


howto:hosting:apache-custom-error

Apache - globální nastavení

Upravené globální error hlášky

Někdy je užitečné zapojit na serveru naše vlastní error hlášky s nějakým popisem a odkazem třeba na web správce serveru, je to užitečné pro aplikace, které nemají vlastní obsluhu error hlášek.

V apachi je potřeba povolit tyto moduly: alias, negotiation, include

Následně upravíme soubor /etc/apache2/conf.d/localized-error-pages (na debianu, popr. jiny dle distribuce)

error.conf
  Alias /error/ "/var/www/_tpl/error/"
 
  <Directory "/var/www/_tpm/error/">
    AllowOverride None
    Options IncludesNoExec FollowSymLinks
    AddOutputFilter Includes html
    AddHandler type-map var
    Order allow,deny
    Allow from all
    LanguagePriority en es de fr
    ForceLanguagePriority Prefer Fallback
  </Directory>
 
  ErrorDocument 400 /error/HTTP_BAD_REQUEST.html.var
  ErrorDocument 401 /error/HTTP_UNAUTHORIZED.html.var
  ErrorDocument 403 /error/HTTP_FORBIDDEN.html.var
  ErrorDocument 404 /error/HTTP_NOT_FOUND.html.var
  ErrorDocument 405 /error/HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var
  ErrorDocument 408 /error/HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var
  ErrorDocument 410 /error/HTTP_GONE.html.var
  ErrorDocument 411 /error/HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var
  ErrorDocument 412 /error/HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var
  ErrorDocument 413 /error/HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var
  ErrorDocument 414 /error/HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var
  ErrorDocument 415 /error/HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var
  ErrorDocument 500 /error/HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var
  ErrorDocument 501 /error/HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var
  ErrorDocument 502 /error/HTTP_BAD_GATEWAY.html.var
  ErrorDocument 503 /error/HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var
  ErrorDocument 506 /error/HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var

Následně je možné vytvořit v adresáři (v našem případě /var/www/_tpl/error/) soubory dle chybových hlášek (viz. *.var). Já jsem jen upravil přednastavené soubory z instalace Apache. Příklad je zde:

/var/www/_tpl/error/HTTP_BAD_REQUEST.html.var
...
----------cs--
 
Content-language: de
Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
Body:----------de--
<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="de"
--><!--#set var="TITLE" value="Fehlerhafte Anfrage!"
--><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
  Ihr Browser (oder Proxy) hat eine ung&uuml;ltige Anfrage
  gesendet, die vom Server nicht beantwortet werden kann.
 
<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
----------de--
 
Content-language: en
Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
Body:----------en--
<!--#set var="TITLE" value="Bad request!"
--><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
  Your browser (or proxy) sent a request that
  this server could not understand.
 
<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
----------en--
...
howto/hosting/apache-custom-error.txt · Poslední úprava: 2014/03/18 19:57 autor: 127.0.0.1