SPOJE.NET

Technická dokumentace

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


howto:network:router

Nastavení routeru

ARP

V rozlehlých sítí může někdy dojít k naplnění limitu ARP tabulky. Problém se projevuje tak, že některé počítače na stejném segmentu sítě fungují normálně a jiné se nedostanou vůbec do sítě. Problém se zprvu může jevit jako HW problém (špatný kabel, síťovka, port na switch atp.)

Pokud na routeru po zadání příkazu dmesg naleznete podobnou chybovou hlášku

[14138882.468001] Neighbour table overflow.
[14138882.468001] Neighbour table overflow.
[14138882.468001] Neighbour table overflow.
[14138882.564003] Neighbour table overflow.

pak je to problém přeplněné tabulky.
Řešení je v navýšení defaultních limitů - přidejte do sysctl.conf

/etc/sysctl.conf
# Setup DNS threshold for arp
net.ipv4.neigh.default.gc_thresh3 = 4096
net.ipv4.neigh.default.gc_thresh2 = 2048
net.ipv4.neigh.default.gc_thresh1 = 1024

a zavolejte příkaz sysctl -p. Během minuty by se měl problém vyřešit (platí za předpokladu, že máte nastaven defaultni timeout arp tabulky)

howto/network/router.txt · Poslední úprava: 2014/09/05 13:51 autor: 127.0.0.1