SPOJE.NET

Technická dokumentace

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta


Provozují SPOJE.NET.
Nejlepší internet v Praze.

howto:network:nftables

Toto je starší verze dokumentu!


nftables

Traffic Shaping with nftables and tc

This patch is already merged upstream:

nft-classid.patch
parser: allow classid as set key
 
From: Arturo Borrero Gonzalez <arturo@xxxxxxxxxxxxx>
 
Allow TC classid as set key.
 
Signed-off-by: Arturo Borrero Gonzalez <arturo@xxxxxxxxxxxxx>
---
 src/parser_bison.y |    1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)
 
diff --git a/src/parser_bison.y b/src/parser_bison.y
index 7016f5b..2918875 100644
--- a/src/parser_bison.y
+++ b/src/parser_bison.y
@@ -1545,6 +1545,7 @@ type_identifier		:	STRING	{ $$ = $1; }
 			|	MARK	{ $$ = xstrdup("mark"); }
 			|	DSCP	{ $$ = xstrdup("dscp"); }
 			|	ECN	{ $$ = xstrdup("ecn"); }
+			|	CLASSID { $$ = xstrdup("classid"); }
 			;
 
 hook_spec		:	TYPE		STRING		HOOK		STRING		dev_spec	PRIORITY	prio_spec
nft add map filter deucalion { type ipv4_addr : classid\; }
deucalion.nft
	map deucalion {
		type ipv4_addr : classid;
		elements = { 1.1.1.2 : 2:2222, 1.1.1.3 : 3:3333 }
	}
 
 
	chain input {
		type filter hook input priority 0; policy accept;
		meta priority set ip daddr map @deucalion;
	}
howto/network/nftables.1543438753.txt.gz · Poslední úprava: 2018/11/28 21:59 autor: harvie