SPOJE.NET

Technická dokumentace

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


howto:zakaznici:outlook

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

howto:zakaznici:outlook [2014/01/29 00:19] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Nastavení klienta Microsoft Outlook ======
 +Návod popisuje nastavení poštovního klienta Microsoft Outlook pro práci s poštovními servery spoje.net. Pro úspěšné nastavení pošty je potřeba znát informace, na kterém serveru je Vaše pošta uložena a který protokol budete chtít pro práci s poštou využívat. Pokud si nejste jisti, doporučujeme nejprve prostudovat [informace o poštovních serverech a používaných protokolech](/​dokumentace/​mailserver)
 +
 +//​Poznámka:​ uvedený návod platí pro verzi 2007 na Windows 7. U novějších verzí Outlooku je postup velmi podobný. Případné rozdíly na Windows XP budou popsány na konci článku.//
 +
 +===== První spuštění =====
 +
 +Pokud Otlook spouštíte poprvé, zobrazí se průvodce konfigurací poštovních účtů
 +
 +==== Obrázek 1 ====
 +
 +{{.:​outlook:​p1.jpg}}
 +
 +_Obrázek 1. První spuštění_
 +
 +Klikněte na tlačítko **Další**
 +
 +==== Obrázek 2 ====
 +
 +{{.:​outlook:​p2.jpg}}
 +
 +_Obrázek 2. Zapnutí poštovních služeb v Outlooku_
 +
 +V uvedeném dialogu zvolte **ANO** ​ a klikněte na tlačítko **Další**
 +
 +==== Obrázek 3 ====
 +
 +
 +{{.:​outlook:​p3.jpg}}
 +
 +_Obrázek 3. Zvolte poštovní služby_
 +
 +Vyberte položku **E-mail v Internetu** a klikněte na tlačítko **Další**
 +
 +==== Obrázek 4 ====
 +
 +{{.:​outlook:​p4.jpg}}
 +
 +_Obrázek 4. Automatická konfigurace účtu_
 +
 +V tomto diloagu je nutné zaškrtnout volbu **Konfigurovat ručně** ​ a potom stisknout **Další**
 +
 +==== Obrázek 5 ====
 +
 +{{.:​outlook:​p5.jpg}}
 +
 +_Obrázek 5. Nastavení e-mailu_
 +
 +Vyplnte prosím všechny požadované údaje. ​
 +
 +  * **Typ účtu** - zvolte IMAP nebo POP3. (jaký mám zvolit ? Prostudujte článek [informace o poštovních serverech a používaných protokolech](/​dokumentace/​mailserver) )
 +  * **Server příchozí a odchozí pošty** - nastavte server, který Vám byl sdělen při zřízení schránky. Pokud chcete z nějakého důvodu používat jiný odchozí server, je nutné potom nastavit oddělené přihlašovací údaje pro tento server (pokud ho vyžaduje) - viz. Obrázek 7
 +  * **Uživatelské jméno** - Vaše e-mailová adresa
 +
 +Nezapomeňte zaškrtnout **Zapamatovat heslo**. Nyní klikněte na **Další nastavení**
 +
 +==== Obrázek 6 ====
 +
 +{{.:​outlook:​p6.jpg}}
 +
 +_Obrázek 6. Složky_
 +
 +Klikněte na kartu **Složky**
 +
 +V uvedném dialogu vyberte složku, kam chcete ukládat odeslanou poštu - viz. Obrázek. Pokud jste zvolili protokol IMAP, doporučujeme nastavit odchozí poštu na složku Sent ve Vašem mailboxu, tak jak je uvedeno na obrázku.
 +
 +==== Obrázek 7 ====
 +
 +{{.:​outlook:​p7.jpg}}
 +
 +_Obrázek 7. Server pro odchozí poštu_
 +
 +Klikněte na kartu **Server pro odchozí poštu**
 +
 +Pokud jako server odchozí pošty budete používat stejný jako pro příchozí poštu, pak proveďte nastavení podle obrázku. V opačném případě je nutné zde zadat přihlašovací údaje pro odchozí server.
 +
 +==== Obrázek 8 ====
 +
 +
 +{{.:​outlook:​p8.jpg}}
 +
 +_Obrázek 8. Upřesnit nastavení_
 +
 +Klikněte na kartu **Upřesnit**
 +
 +Zde nastavte položku Použít tento typ šifrovaného spojení na volbu SSL. Timto se změní i čístlo portu (u protokolu IMAP je to 993 a u protokolu POP 995). U serveru odchozí pošty je to potom port 465
 +Pokud se rozhodnete používat jiný odchozí server, je nutné provést nastavení dle pokynů jeho provozovatele.
 +
 +Nyní uložte nastavení v jednotlivých kartách kliknutím na **OK**
 +
 +==== Obrázek 9 ====
 +
 +{{.:​outlook:​p9.jpg}}
 +
 +_Obrázek 9. Nastavení e-mailu_
 +
 +V základním dialogu nyní klikněte na **Test nastavení účtu**
 +
 +==== Obrázek 10 ====
 +
 +{{.:​outlook:​p10.jpg}}
 +
 +_Obrázek 10. Test nastavení účtu_
 +
 +Pokud po chvilce uvidíte stejnou situaci, jako je na obrázku, máte vyhráno a konfigurace proběhla úspěšně. Klikněte na **Zavřít**
 +
 +==== Obrázek 11 ====
 +
 +{{.:​outlook:​p11.jpg}}
 +
 +_Obrázek 11. Nastavení e-mailu_
 +
 +Pokud všechny testy proběhly úspěšně - viz. Obrázek 10, můžete kliknout na tlačítko **Další**. V opačném případě bude nutné provést znovu revizi nastavení podle předchozích obrázků nebo kontaktovat naší technickou podporu.
 +
 +==== Obrázek 12 ====
 +
 +{{.:​outlook:​p12.jpg}}
 +
 +_Obrázek 12. Hotovo_
 +
 +Gratulujeme ! Máte úspěšně nastaveného poštovního klienta.
 +
 +===== Změna nastavení existujícího účtu nebo přidání nového účtu k existujícímu nastavení =====
 +
 +Pokud již máte Outlook nakonfigurován,​ můžete změnit nastavení existujícího účtu nebo přidat další účet pomocí volby nastavení účtu
 +
 +Po spuštění outlooku klikněte v menu Nástroje na volbu Nastavení účtu. Zobrazí se následující dialog
 +
 +==== Obrázek 13 ====
 +
 +{{.:​outlook:​p13.jpg}}
 +
 +_Obrázek 13. Nastavení účtu_
 +
 +* Pro změnu nastavení existujícího poštovního účtu, klikněte na název poštovního účtu a potom na tlačítko **Změnit**. Zobrazí se dialog, který je popsán na Obrázku 5. (pokračujte v nastavení od tohoto obrázku)
 +* Pro přidání nového účtu klikněte na **Nový**. Zobrazí se obdobný dialog, popsaný na Obrázku 3. V dialogu zvolte položku, kde je uvedené IMAP, POP3 a klikněte na Další. Dále pokračujte v průvodci, který je popsán od Obrázku 4.
 +
 +===== Konfigurace pomocí ovládacího panelu =====
 +Konfiguraci pošty můžete také provádět i bez nutnosti spuštěného Outlook pomocí Ovládacího panelu Pošta. Pokud spustíte ovládací panel Pošta a kliknete na tlačítko E-mailové účty, zobrazí se dialog, popsaný na Obrázku 13.
 +
 +===== Podobná nastavení ve starších verzích Outlooku =====
 +
 +... ...
  
howto/zakaznici/outlook.txt · Poslední úprava: 2014/01/29 00:19 (upraveno mimo DokuWiki)