SPOJE.NET

Technická dokumentace

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


howto:vps:openvz:openvz_web_panel

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

howto:vps:openvz:openvz_web_panel [2014/01/18 14:44] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== OpenVZ Web Panel na Debianu ======
 +  * https://code.google.com/p/ovz-web-panel/
  
 +===== Instalace web panelu =====
 +
 +Vytvoříme nový OpenVZ kontejner a v něm nainstalujeme panel dle oficiálního návodu z webu projektu. Instalace probíhá mimo balíčkovací systém, proto je žádoucí, ji takto zabalit do nového OVZ kontejneru.
 +
 +<code bash>wget -O - http://ovz-web-panel.googlecode.com/svn/installer/ai.sh | sh</code>
 +
 +Panel je následně dostupný na %%http://<your-host>:3000%%
 +
 +===== Instalace HW démona =====
 +
 +Kromě panelu samotného musíme ještě na každý stroj, který má být ve správě panelu nainstalovat HW démona.
 +
 +Ve složce OVZ-Web-Panelu najdeme podadresář hw-daemon a celý ho zkopírujeme na servery v clusteru například do adresáře /opt.
 +
 +Nakonfigurujeme hw-daemona, hlavní pozornost věnujeme klíči, který by měl být unikátní, tajný a který budeme potřebovat pro slinkování s panelem samotným. V případě potřeby rozchodíme i ssl, potřebné klíče a certifikáty instalujeme do podadresáře ./certs/.
 +
 +<code ini /opt/hw-daemon/hw-daemon.ini>
 +address = 0.0.0.0
 +port = 7767
 +key = 23b46660598215e426c3ef248cb8d723
 +ssl = off
 +</code>
 +
 +Spuštění zajistíme následujícím init skriptem:
 +
 +<code bash /etc/init.d/hw-daemon>
 +#!/bin/sh
 +
 +### BEGIN INIT INFO
 +# Provides: hw-daemon
 +# Required-Start: vz
 +# Required-Stop:
 +# Default-Start: 2 3 4 5
 +# Default-Stop: 0 1 6
 +# Short-Description: OpenVZ Web Panel helper daemon
 +# Description: OpenVZ Web Panel helper daemon
 +### END INIT INFO
 +
 +echo -n 'OpenVZ-WEB-Panel HW-Daemon: '
 +cd /opt/hw-daemon
 +ruby hw-daemon.rb $@
 +</code>
 +
 +<note important>Bohužel mám dojem, že initskript zatím nefunguje optimálně a je potřeba ho po bootu restartovat z rc.local. Možná by to chtělo si s tím ještě někdy pohrát...</note>
howto/vps/openvz/openvz_web_panel.txt · Poslední úprava: 2014/01/18 14:44 (upraveno mimo DokuWiki)