SPOJE.NET

Technická dokumentace

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


howto:vps:openvz:openvz_web_panel

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

howto:vps:openvz:openvz_web_panel [2014/01/18 14:44] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== OpenVZ Web Panel na Debianu ======
 +  * https://​code.google.com/​p/​ovz-web-panel/​
  
 +===== Instalace web panelu =====
 +
 +Vytvoříme nový OpenVZ kontejner a v něm nainstalujeme panel dle oficiálního návodu z webu projektu. Instalace probíhá mimo balíčkovací systém, proto je žádoucí, ji takto zabalit do nového OVZ kontejneru.
 +
 +<code bash>​wget -O - http://​ovz-web-panel.googlecode.com/​svn/​installer/​ai.sh | sh</​code>​
 +
 +Panel je následně dostupný na %%http://<​your-host>:​3000%%
 +
 +===== Instalace HW démona =====
 +
 +Kromě panelu samotného musíme ještě na každý stroj, který má být ve správě panelu nainstalovat HW démona.
 +
 +Ve složce OVZ-Web-Panelu najdeme podadresář hw-daemon a celý ho zkopírujeme na servery v clusteru například do adresáře /opt.
 +
 +Nakonfigurujeme hw-daemona, hlavní pozornost věnujeme klíči, který by měl být unikátní, tajný a který budeme potřebovat pro slinkování s panelem samotným. V případě potřeby rozchodíme i ssl, potřebné klíče a certifikáty instalujeme do podadresáře ./certs/.
 +
 +<code ini /​opt/​hw-daemon/​hw-daemon.ini>​
 +address = 0.0.0.0
 +port = 7767
 +key = 23b46660598215e426c3ef248cb8d723
 +ssl = off
 +</​code>​
 +
 +Spuštění zajistíme následujícím init skriptem:
 +
 +<code bash /​etc/​init.d/​hw-daemon>​
 +#!/bin/sh
 +
 +### BEGIN INIT INFO
 +# Provides: hw-daemon
 +# Required-Start:​ vz
 +# Required-Stop:​
 +# Default-Start:​ 2 3 4 5
 +# Default-Stop:​ 0 1 6
 +# Short-Description:​ OpenVZ Web Panel helper daemon
 +# Description:​ OpenVZ Web Panel helper daemon
 +### END INIT INFO
 +
 +echo -n '​OpenVZ-WEB-Panel HW-Daemon: '
 +cd /​opt/​hw-daemon
 +ruby hw-daemon.rb $@
 +</​code>​
 +
 +<note important>​Bohužel mám dojem, že initskript zatím nefunguje optimálně a je potřeba ho po bootu restartovat z rc.local. Možná by to chtělo si s tím ještě někdy pohrát...</​note>​
howto/vps/openvz/openvz_web_panel.txt · Poslední úprava: 2014/01/18 14:44 (upraveno mimo DokuWiki)