SPOJE.NET

Technická dokumentace

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


howto:vps:openvz:openvz_networking

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

howto:vps:openvz:openvz_networking [2014/02/24 19:27] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== OpenVZ Nastavení sítě ======
 +
 +===== Virtual network device =====
 +
 +Pokud nepotřebujeme žádné speciality v nastavení sítě, tj. nepotřebujeme VLANy, bridge atp. uvnitř VPS, vystačíme si se standardním výchozím nastavení OpenVZ.
 +V tomto případě se používá výchozí zařízení %%venet0%% a ip adresy se nastavují přímo do konfigurace vps.
 +
 +<code ini /etc/vz/1000.conf>
 +IP_ADDRESS="77.87.240.71/26 2001:67c:2190::10/64 10.11.56.205/26"
 +</code>
 +
 +<code bash>
 +vzctl set 1000 --ipadd 77.87.240.71/26  --save
 +vzctl set 1000 --ipadd 2001:67c:2190::10/64 --save
 +</code>
 +
 +Podrobnosti naleznete zde [[openvz>Virtual_network_device]]
 +
 +===== Virtual Ethernet device =====
 +
 +Pokud chceme v rámci VPS používat kompletní možnosti síťování včetně nastavení VLANu, použijeme virtuální ethernet. Předností tohoto řešení je, že je možné nastavení sítě včetně firewallu realizovat standardníma konfiguračníma souborama a příkazama v rámci konkretní distribuce, kterou si do VPS nainstalujeme. Správný postup používání Virtual Etherentu je zde:
 +
 +1. Zajistíme automatické načtení všech modulů, potřebných pro sítování. Např. pokud chceme v rámci VPS používat VLANy, musíme nastavit při startu hostitelského systému automatické načtení modulu 8021q. V centosu se používá soubor **/etc/rc.modules**, který je nutno vytvořit spustitelný. V debianu se používá **/etc/modules**
 +
 +<code ini /etc/rc.modules>
 +modprobe 8021q
 +</code>
 +
 +2. Vytvoříme bridge např. **virbr0** a jeho prvním členem bude fyzický interface na routeru, např. **eth1**
 +<note important>Pokud plánujete na serveru používat současně Virtual netwrok a Virtual ethernet, pouzivejte pro obe moznosti ruzne fyzicke interfacy - v mem pripade je to eth0 pro virtual network venet0 a eth1 pro virtual ethernet</note>
 +
 +3. Vytvoříme VPS, nebudeme specifikovat zadné IP adresy ani rozhrani. Po vytvoření VPS použijeme tento příkaz pro založení virtual ethernet
 +
 +<code bash>
 +vzctl set 1000 --netif_add eth0,,,,virbr0 --save
 +</code>
 +
 +Po nastartovani VPS vznikne dalsi interface veth1000
 +
 +4.  Nyní je potřeba zajistit aby se virtualni interface stal po nastartováni VPS automaticky členem bridge virbr0 a sitovani fungovalo tak jak ma. Je nutne vytvořit následující konfigurační soubor:
 +
 +<code ini /etc/vz/vznet.conf>
 +EXTERNAL_SCRIPT="/usr/sbin/vznetaddbr"
 +</code>
 +
 +Nyní VPS nastartujeme:
 +
 +<code bash>
 +root@aquila:/etc/vz/conf# vzctl start 1000
 +Starting container...
 +Container is mounted
 +Setting CPU units: 6000
 +Setting CPUs: 2
 +Configure veth devices: veth1000.1 
 +Adding interface veth1000.1 to bridge virbr0 on CT0 for CT1000
 +Container start in progress...
 +</code>
 +
 +5. Po nastartovaní VPS můžeme provést klasickou konfiguraci sítě pomocí distribuce pod VPS např. v debianu
 +
 +<code ini /etc/network/interface>
 +auto lo
 +iface lo inet loopback
 +
 +auto eth0
 +iface eth0 inet static
 +        address 10.11.57.60
 +        netmask 255.255.255.128
 +        gateway 10.11.57.1
 +
 +auto vlan10
 +iface vlan10 inet static
 +        address 192.168.11.1
 +        netmask 255.255.255.0
 +        vlan_raw_device eth0
 +</code>
 +
 +a nahodit interfacy.
 +
 +Podrobnosti naleznete zde [[openvz>Virtual_Ethernet_device]]
 +
 +===== Použití obou režimů současně =====
 +
 +Pokud plánujete oba sitové režimy používat souřasně, doporuřuji pro každý z nich použít jednu fyzickou sitovku na serveru. Každý server má dnes minimálně dvě sítové karty, takže já používám **eth0 pro Virtual Network** a **eth1 pro bridge určený pro jednotlivé Virtual Ethernety**
 +
 +V konfiguraci OpenVZ je pak dobré specifikovat, přes které rozhraní se bude routovat venet0:
 +
 +<code ini /etc/vz/vz.conf>
 +VE_ROUTE_SRC_DEV="eth0"
 +NEIGHBOUR_DEVS=all
 +</code>
 +
 +
 +
 +
  
howto/vps/openvz/openvz_networking.txt · Poslední úprava: 2014/02/24 19:27 (upraveno mimo DokuWiki)