SPOJE.NET

Technická dokumentace

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


howto:hosting:sftp_server

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

howto:hosting:sftp_server [2014/01/20 19:08] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== OpenSSH, SFTP, SCP, FTPS ======
 +Tady bych rád zdokumentoval nějaký rozumný a elegantní řešení toho, jak se zbavit toho otravnýho FTP a nahradit ho vhodnou konfigurací OpenSSH při zachování uživatelský přívětivosti. Zkoušel jsem už víc postupů, ale žádnej ještě nemám opravdu odladěnej...
 +
 +https://bugzilla.mindrot.org/show_bug.cgi?id=2048
 +
 +===== pam_ftpfuck.so =====
 +https://github.com/Harvie/pam-ftpfuck
 +
 +FIXME dopsat...
 +
 +
 +===== OpenSSH jako SFTP řešení pro hosting =====
 +
 +<note warning>Harvieho rozepsaný poznámky, prosím needitovat</note>
 +
 +Toto vyžaduje debian squeeze nebo novější!
 +==== Instalace ====
 +<code>apt-get install libpam-mount
 +groupadd sftponly
 +mkdir /var/ssh-chroot</code>
 +
 +==== /etc/ssh/sshd_conf ====
 +<code>UsePAM yes
 +
 +#Subsystem sftp /usr/lib/openssh/sftp-server
 +Subsystem sftp internal-sftp
 +
 +Match Group sftponly
 +  ForceCommand internal-sftp
 +  ChrootDirectory /var/ssh-chroot/%u
 +  AllowTcpForwarding no
 +  X11Forwarding no
 +  AllowAgentForwarding no
 +</code>
 +
 +==== /etc/security/pam_mount.conf.xml ====
 +
 +Přidáme něco jako:
 +
 +<code>
 +&lt;!-- Volume definitions --&gt;
 +&lt;volume sgrp="sftponly"  path="~" mountpoint="/var/ssh-chroot/%(USER)/%(USER)" options="bind" /&gt;
 +&lt;lclmount&gt;bash -c 'chown root:root $(dirname %(MNTPT)) &amp;amp;&amp;amp; mount -t %(FSTYPE) -o %(OPTIONS) %(VOLUME) %(PATH)'&lt;/lclmount&gt;
 +</code>
 +
 +===== OpenSSH jako bezpečný anonymní fileserver =====
 +
 +<note warning>Harvieho rozepsaný poznámky, prosím needitovat</note>
 +
 +<code>mount --rbind /srv/data1/content  /srv/sftp/readonly
 +mount -o remount,ro /srv/sftp/readonly
 +</code>
 +
 +<code>sftp:x:1002:1002::/srv/sftp:/bin/false</code>
 +
 +<code>Subsystem sftp internal-sftp
 +
 +#Match Group sftp
 +Match User sftp
 +  ChrootDirectory %h
 +  AllowTcpForwarding no
 +  X11Forwarding no
 +  AllowAgentForwarding no
 +  ForceCommand internal-sftp
 +</code>
 +
 +====== SSHFS ======
 +
 +Optimální nastavení SSHFS pro domácí použití:
 +
 +<code bash /etc/fstab>
 +sshfs#ro@harvie.cz:/content/ /mnt/srv fuse defaults,user,ro,allow_other,reconnect,delay_connect,cipher=arcfour128,ConnectTimeout=5,ServerAliveInterval=5,IdentityFile=/root/.ssh/id_rsa_harvie.cz_readonly 0 0
 +</code>
  
howto/hosting/sftp_server.txt · Poslední úprava: 2014/01/20 19:08 (upraveno mimo DokuWiki)