SPOJE.NET

Technická dokumentace

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


howto:hosting:apache-custom-error

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

howto:hosting:apache-custom-error [2014/03/18 19:57] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Apache - globální nastavení ======
 +===== Upravené globální error hlášky =====
 +
 +
 +Někdy je užitečné zapojit na serveru naše vlastní error hlášky s nějakým popisem a odkazem třeba na web správce serveru, je to užitečné pro aplikace, které nemají vlastní obsluhu error hlášek.
 +
 +V apachi je potřeba povolit tyto moduly: **alias, negotiation, include**
 +
 +Následně upravíme soubor /etc/apache2/conf.d/localized-error-pages (na debianu, popr. jiny dle distribuce)
 +
 +<file conf error.conf>
 +    Alias /error/ "/var/www/_tpl/error/"
 +
 +    <Directory "/var/www/_tpm/error/">
 +        AllowOverride None
 +        Options IncludesNoExec FollowSymLinks
 +        AddOutputFilter Includes html
 +        AddHandler type-map var
 +        Order allow,deny
 +        Allow from all
 +        LanguagePriority en es de fr
 +        ForceLanguagePriority Prefer Fallback
 +    </Directory>
 +
 +    ErrorDocument 400 /error/HTTP_BAD_REQUEST.html.var
 +    ErrorDocument 401 /error/HTTP_UNAUTHORIZED.html.var
 +    ErrorDocument 403 /error/HTTP_FORBIDDEN.html.var
 +    ErrorDocument 404 /error/HTTP_NOT_FOUND.html.var
 +    ErrorDocument 405 /error/HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var
 +    ErrorDocument 408 /error/HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var
 +    ErrorDocument 410 /error/HTTP_GONE.html.var
 +    ErrorDocument 411 /error/HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var
 +    ErrorDocument 412 /error/HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var
 +    ErrorDocument 413 /error/HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var
 +    ErrorDocument 414 /error/HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var
 +    ErrorDocument 415 /error/HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var
 +    ErrorDocument 500 /error/HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var
 +    ErrorDocument 501 /error/HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var
 +    ErrorDocument 502 /error/HTTP_BAD_GATEWAY.html.var
 +    ErrorDocument 503 /error/HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var
 +    ErrorDocument 506 /error/HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var
 +</file>
 +
 +Následně je možné vytvořit v adresáři (v našem případě /var/www/_tpl/error/) soubory dle chybových hlášek (viz. *.var).
 +Já jsem jen upravil přednastavené soubory z instalace Apache. Příklad je zde:
 +
 +<file conf /var/www/_tpl/error/HTTP_BAD_REQUEST.html.var>
 +...
 +----------cs--
 +
 +Content-language: de
 +Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
 +Body:----------de--
 +<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="de"
 +--><!--#set var="TITLE" value="Fehlerhafte Anfrage!"
 +--><!--#include virtual="include/top.html" -->
 +
 +    Ihr Browser (oder Proxy) hat eine ung&uuml;ltige Anfrage
 +    gesendet, die vom Server nicht beantwortet werden kann.
 +
 +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 +----------de--
 +
 +Content-language: en
 +Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
 +Body:----------en--
 +<!--#set var="TITLE" value="Bad request!"
 +--><!--#include virtual="include/top.html" -->
 +
 +    Your browser (or proxy) sent a request that
 +    this server could not understand.
 +
 +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 +----------en--
 +...
 +</file>
  
howto/hosting/apache-custom-error.txt · Poslední úprava: 2014/03/18 19:57 (upraveno mimo DokuWiki)