SPOJE.NET

Technická dokumentace

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


howto:hosting:apache-custom-error

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

howto:hosting:apache-custom-error [2014/03/18 19:57] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Apache - globální nastavení ======
 +===== Upravené globální error hlášky =====
 +
 +
 +Někdy je užitečné zapojit na serveru naše vlastní error hlášky s nějakým popisem a odkazem třeba na web správce serveru, je to užitečné pro aplikace, které nemají vlastní obsluhu error hlášek.
 +
 +V apachi je potřeba povolit tyto moduly: **alias, negotiation,​ include**
 +
 +Následně upravíme soubor /​etc/​apache2/​conf.d/​localized-error-pages (na debianu, popr. jiny dle distribuce)
 +
 +<file conf error.conf>​
 +    Alias /error/ "/​var/​www/​_tpl/​error/"​
 +
 +    <​Directory "/​var/​www/​_tpm/​error/">​
 +        AllowOverride None
 +        Options IncludesNoExec FollowSymLinks
 +        AddOutputFilter Includes html
 +        AddHandler type-map var
 +        Order allow,deny
 +        Allow from all
 +        LanguagePriority en es de fr
 +        ForceLanguagePriority Prefer Fallback
 +    </​Directory>​
 +
 +    ErrorDocument 400 /​error/​HTTP_BAD_REQUEST.html.var
 +    ErrorDocument 401 /​error/​HTTP_UNAUTHORIZED.html.var
 +    ErrorDocument 403 /​error/​HTTP_FORBIDDEN.html.var
 +    ErrorDocument 404 /​error/​HTTP_NOT_FOUND.html.var
 +    ErrorDocument 405 /​error/​HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var
 +    ErrorDocument 408 /​error/​HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var
 +    ErrorDocument 410 /​error/​HTTP_GONE.html.var
 +    ErrorDocument 411 /​error/​HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var
 +    ErrorDocument 412 /​error/​HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var
 +    ErrorDocument 413 /​error/​HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var
 +    ErrorDocument 414 /​error/​HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var
 +    ErrorDocument 415 /​error/​HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var
 +    ErrorDocument 500 /​error/​HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var
 +    ErrorDocument 501 /​error/​HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var
 +    ErrorDocument 502 /​error/​HTTP_BAD_GATEWAY.html.var
 +    ErrorDocument 503 /​error/​HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var
 +    ErrorDocument 506 /​error/​HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var
 +</​file>​
 +
 +Následně je možné vytvořit v adresáři (v našem případě /​var/​www/​_tpl/​error/​) soubory dle chybových hlášek (viz. *.var).
 +Já jsem jen upravil přednastavené soubory z instalace Apache. Příklad je zde:
 +
 +<file conf /​var/​www/​_tpl/​error/​HTTP_BAD_REQUEST.html.var>​
 +...
 +----------cs--
 +
 +Content-language:​ de
 +Content-type:​ text/html; charset=ISO-8859-1
 +Body:​----------de--
 +<!--#set var="​CONTENT_LANGUAGE"​ value="​de"​
 +--><​!--#​set var="​TITLE"​ value="​Fehlerhafte Anfrage!"​
 +--><​!--#​include virtual="​include/​top.html"​ -->
 +
 +    Ihr Browser (oder Proxy) hat eine ung&​uuml;​ltige Anfrage
 +    gesendet, die vom Server nicht beantwortet werden kann.
 +
 +<​!--#​include virtual="​include/​bottom.html"​ -->
 +----------de--
 +
 +Content-language:​ en
 +Content-type:​ text/html; charset=ISO-8859-1
 +Body:​----------en--
 +<!--#set var="​TITLE"​ value="​Bad request!"​
 +--><​!--#​include virtual="​include/​top.html"​ -->
 +
 +    Your browser (or proxy) sent a request that
 +    this server could not understand.
 +
 +<​!--#​include virtual="​include/​bottom.html"​ -->
 +----------en--
 +...
 +</​file>​
  
howto/hosting/apache-custom-error.txt · Poslední úprava: 2014/03/18 19:57 (upraveno mimo DokuWiki)