SPOJE.NET

Technická dokumentace

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


howto:zakaznici:thunderbird

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

howto:zakaznici:thunderbird [2016/10/29 23:06] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Nastavení klienta Mozilla Thunderbird ======
 +
 +Návod popisuje nastavení poštovního klienta Mozilla Thunderbird pro práci s poštovními servery spoje.net. Pro úspěšné nastavení pošty je potřeba znát informace, který protokol budete chtít pro práci s poštou využívat. Pokud si nejste jisti, doporučujeme nejprve prostudovat [[howto:​zakaznici:​mailserver|informace o poštovních serverech a používaných protokolech]]
 +
 +//Pro účel tohoto návodu budete nastavovat mailbox **vas.email@spojemail.cz** na protokolu IMAP//
 +
 +===== Obrázek 1 =====
 +
 +V Thunderbirdu vybereme v menu **Úpravy** a klikneme na položku **Nastavení účtu**
 +
 +{{:​howto:​zakaznici:​thunderbird:​th_01.png|}}
 +
 +V zobrazeném dialogu klikneme na tlačítko **Akce účtu** a z menu zvolíme **Přidat poštovní účet**
 +
 +===== Obrázek 2 =====
 +
 +{{:​howto:​zakaznici:​thunderbird:​th_02.png|}}
 +
 +Vyplníme svoje jméno (toto se bude ukazovat jako popiska odesílatele),​ e-maolovou adres (v našem případě vas.email@spojemail.cz) a potom heslo k e-mailu.
 +Potom pokračujeme stisknutím tlačítka **Pokračovat**
 +
 +===== Obrázek 3 =====
 +
 +{{:​howto:​zakaznici:​thunderbird:​th_03.png|}}
 +
 +Thunderbird se pokusí vyhledat nastavení serveru automaticky. Celou operaci urychlíme kliknutím na tlačítko **Ruční nastavení**
 +
 +===== Obrázek 4 =====
 +
 +{{:​howto:​zakaznici:​thunderbird:​th_04.png|}}
 +
 +Nyní nastavíme následující volby:
 +
 +  * Příchozí pošta: [[howto:​zakaznici:​mailserver#​IMAP|IMAP]] (nebo [[howto:​zakaznici:​mailserver#​POP3|POP3]])
 +  * Odchozí pošta: Na výběr je šifrovaná verze na portu 465 (preferovaná) nebo můžete použít STARTTLS na portu 25 - viz. [[howto:​zakaznici:​mailserver#​SMTP|SMTP]]
 +  * Název serveru: **%%vase-domena--cz.mx.spoje.net%%** (v našem případě to bude %%spojemail--cz.mx.spoje.net%%)
 +  * Port: IMAP => 993, POP3 => 995, SMTP => 465
 +  * SSL: M2l by se automaticky přednastavit na SSL
 +  * Autentizace:​ Autodetekce
 +  * Uživatelské jmeno: **Vyplňte celou e-mailovou adresu !** V našem případě tedy vas.email@spojemail.cz
 +
 +Nyní klikneme na tlačítko **Znovu Otestovat**
 +
 +===== Obrázek 5 =====
 +
 +{{:​howto:​zakaznici:​thunderbird:​th_05.png|}}
 +
 +Pokud se nezobrazila žádná chyba, pokračujeme stisknutím tlačítka **Hotovo**
 +
 +===== Obrázek 6 =====
 +
 +{{:​howto:​zakaznici:​thunderbird:​th_06.png|}}
 +
 +Nyní dojde ke kontrole hesla. Pokud bylo zadáno správně, zobrazí se základní dialog s výběrem poštovních schránek, kde uvidíte nově přidaný mailbox
 +
 +===== Obrázek 7 =====
 +
 +{{:​howto:​zakaznici:​thunderbird:​th_07.png|}}
 +
 +Nyní můžete provést doplnující nastavení mailboxu, jako např. vlastní podpis apod.
 +Pokud máme hotovo, klepneme na tlačítko **OK** a v seznamu mailboxů v levém rámečku thunderbirdu klikneme v nově přidané položce na Inbox. Nyní dojde k načtení složek z poštovního serveru.
 +
  
howto/zakaznici/thunderbird.txt · Poslední úprava: 2016/10/29 23:06 (upraveno mimo DokuWiki)