SPOJE.NET

Technická dokumentace

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


howto:vps:openvz:openvz_tmpfs

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

howto:vps:openvz:openvz_tmpfs [2014/03/05 11:33] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== OpenVZ adresare a disky ======
 +
 +=====  /tmp a /var/tmp =====
 +
 +
 +Z bezpečnostních důvodů je dobré zařídit, aby všechny adresáře /tmp a /var/tmp byli mountovány s parametry noexec (ve výchozím nastavení není)
 +
 +Vytvoříme tento spustitelný script
 +
 +<code bash /etc/vz/conf/vps.mount>
 +#!/bin/bash
 +source /etc/vz/vz.conf
 +source ${VE_CONFFILE}
 +#/bin/mount -n --bind -o noexec,nodev,nosuid,rw /vps/vz/root/${VEID}/dev/shm /vps/vz/root/${VEID}/dev/shm
 +/bin/mount -n --bind -o noexec,nodev,nosuid,rw /vps/vz/root/${VEID}/tmp /vps/vz/root/${VEID}/tmp
 +/bin/mount -n --bind -o noexec,nodev,nosuid,rw /vps/vz/root/${VEID}/var/tmp /vps/vz/root/${VEID}/var/tmp
 +exit $?
 +</code>
 +
 +Nyní po příštím restartu VPS bude adresář /tmp a /var/tmp připojen s parametry **noexec,nodev,nosuid**
 +
 +===== Dalsi disk po startu VPS =====
 +
 +Vytvoříme tento spustitelný script a pojmenujeme ho podle VEID kontejneru, kde ho chceme spoustet, napr.:
 +
 +<code bash /etc/vz/conf/500.mount>
 +#!/bin/bash
 +source /etc/vz/vz.conf
 +source ${VE_CONFFILE}
 +/bin/mount -n --bind -o rw,noatime /vps/storage/centaurus /vps/vz/root/${VEID}/storage0
 +exit $?
 +</code>
 +
 +Mount lze libovolne prekopat, napr. muzete rovnou mountovat fyzicky disk
 +
 +
 +
 +
  
howto/vps/openvz/openvz_tmpfs.txt · Poslední úprava: 2014/03/05 11:33 (upraveno mimo DokuWiki)