SPOJE.NET

Technická dokumentace

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


howto:vps:openvz:openvz_commands

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

howto:vps:openvz:openvz_commands [2016/10/29 23:05] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== OpenVZ nejpoužívanější příkazy ======
 +
 +===== Zalozeni VPS =====
 +
 +
 +Vytvori kontejner v rezimu site Virtual Network
 +<code>
 +vzctl create 1000 --ostemplate debian-7.0-x86_64 --config vswap-1g --ipadd 10.11.57.63/25
 +</code>
 +
 +Vytvorime kontejner v rezimu site Virtual Ethernet
 +<code>
 +vzctl create 1000 --ostemplate debian-7.0-x86_64 --config vswap-1g
 +vzctl set 1000 --netif_add eth0,,,,virbr0 --save
 +</code>
 +
 +**ostemplate**
 +  * **centos-6-x86_64**.tar.gz
 +  * **debian-6.0-x86_64**.tar.gz
 +  * **debian-7.0-x86_64**.tar.gz
 +  * **debian-7.0-x86**.tar.gz
 +
 +atd.
 +
 +**config**
 +  * ve-**vswap-1024m**.conf-sample
 +  * ve-**vswap-1g**.conf-sample
 +  * ve-**basic**.conf-sample
 +
 +atd.
 +
 +
 +nastaveni hostname a spusteni pri startu
 +<code>
 +vzctl set 1000 --onboot yes --hostname test2 --name test2 --save
 +</code>
 +
 +===== Zruseni diskove quoty =====
 +
 +<code bash>
 +vzctl set 1000 --diskquota no --save
 +</code>
 +
 +===== Diskova quota =====
 +
 +Pokud potřebujeme z nějakého důvodu znovu inicializovat diskovou quotu, např. v připadě že do kontejneru něco překopírujeme ve vypnutém stavu, pomůže následující:
 +
 +Na vypnutý kontejner zavoláme tyto příkazy
 +<code bash>
 +$ vzctl quotaoff 1001
 +$ vzctl quotainit 1001
 +vzquota : (warning) Quota file exists, it will be overwritten
 +$ vzctl quotaon 1001
 +$ vzctl start 1001
 +</code>
 +
 +
 +
 +
 +
 +===== Odkazy =====
 +
 +[[http://wiki.openvz.org|wiki.openvz.org]]
 +{{:howto:vps:openvz-users-guide.pdf|}}
 +
 +
  
howto/vps/openvz/openvz_commands.txt · Poslední úprava: 2016/10/29 23:05 (upraveno mimo DokuWiki)