SPOJE.NET

Technická dokumentace

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


howto:vcs:git_howtos

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
howto:vcs:git_howtos [2017/10/13 23:03]
harvie [Delete all commits except for 5 last without changing commit hashes]
howto:vcs:git_howtos [2017/10/13 23:39] (aktuální)
harvie [Delete all commits except for 5 last without changing commit hashes]
Řádek 76: Řádek 76:
 <code bash> <code bash>
 git rev-parse HEAD~4 ​ > .git/​shallow git rev-parse HEAD~4 ​ > .git/​shallow
-git reflog expire --expire=0 +#git reflog expire --expire=0 
-git prune +#git prune 
-git gc+#git gc 
 +git reflog expire --expire-unreachable=now --all 
 +git gc --aggressive --prune=all
 </​code>​ </​code>​
  
howto/vcs/git_howtos.txt · Poslední úprava: 2017/10/13 23:39 autor: harvie