SPOJE.NET

Technická dokumentace

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


howto:network:nftables

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
howto:network:nftables [2018/11/28 22:12]
harvie [Traffic Shaping with nftables and tc]
howto:network:nftables [2018/11/28 23:08]
harvie
Řádek 29: Řádek 29:
 ==== Patch ==== ==== Patch ====
  
-This patch is already merged upstream:+This patch is already merged upstream (as of 2018 Archlinux and Ubuntu have it, Debian not yet!):
  
   * https://www.spinics.net/lists/netfilter/msg57694.html   * https://www.spinics.net/lists/netfilter/msg57694.html
   * https://www.spinics.net/lists/netfilter/threads.html#57694   * https://www.spinics.net/lists/netfilter/threads.html#57694
 +
 +You need it if nft shows this error:
 +
 +<code>
 +<cmdline>:1:45-51: Error: syntax error, unexpected classid, expecting string or dscp or ecn or mark
 +add map filter deucalion { type ipv4_addr : classid; }
 +                                            ^^^^^^^
 +<cmdline>:1:26-52: Error: map definition does not specify key data type
 +add map filter deucalion { type ipv4_addr : classid; }
 +                         ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +</code>
  
 <file diff nft-classid.patch> <file diff nft-classid.patch>
howto/network/nftables.txt · Poslední úprava: 2018/11/28 23:08 autor: harvie