SPOJE.NET

Technická dokumentace

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


howto:network:nftables

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
howto:network:nftables [2018/11/28 22:05]
harvie
howto:network:nftables [2018/11/28 22:41]
harvie
Řádek 2: Řádek 2:
  
 ===== Traffic Shaping with nftables and tc ===== ===== Traffic Shaping with nftables and tc =====
 +
 +Using shell commands:
  
 <code bash> <code bash>
Řádek 7: Řádek 9:
 nft add map filter deucalion { type ipv4_addr : classid\; } nft add map filter deucalion { type ipv4_addr : classid\; }
 </code> </code>
 +
 +Using nftables file:
  
 <file ini deucalion.nft> <file ini deucalion.nft>
Řádek 25: Řádek 29:
 ==== Patch ==== ==== Patch ====
  
-This patch is already merged upstream:+This patch is already merged upstream (not in Debian yet!):
  
   * https://www.spinics.net/lists/netfilter/msg57694.html   * https://www.spinics.net/lists/netfilter/msg57694.html
   * https://www.spinics.net/lists/netfilter/threads.html#57694   * https://www.spinics.net/lists/netfilter/threads.html#57694
 +
 +You need it if nft shows this error:
 +
 +<code>
 +<cmdline>:1:45-51: Error: syntax error, unexpected classid, expecting string or dscp or ecn or mark
 +add map filter deucalion { type ipv4_addr : classid; }
 +                                            ^^^^^^^
 +<cmdline>:1:26-52: Error: map definition does not specify key data type
 +add map filter deucalion { type ipv4_addr : classid; }
 +                         ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +</code>
  
 <file diff nft-classid.patch> <file diff nft-classid.patch>
howto/network/nftables.txt · Poslední úprava: 2018/11/28 23:08 autor: harvie