SPOJE.NET

Technická dokumentace

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


howto:linux:rsync

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
howto:linux:rsync [2018/12/26 18:58]
harvie [Gandalf style]
howto:linux:rsync [2019/03/29 23:32]
harvie
Řádek 17: Řádek 17:
   * **-v** increase verbosity   * **-v** increase verbosity
   * **-x** don't cross filesystem boundaries   * **-x** don't cross filesystem boundaries
 +
 +===== Lomítka =====
 +
 +  * do dst synchronizuje obsah src
 +    * **src/ dst**
 +    * **src/ dst/**
 +  * v dst udela podadresar src
 +    * **src dst**
 +    * **src dst/**
 +
 +
 +
 ===== protocol version mismatch -- is your shell clean? ===== ===== protocol version mismatch -- is your shell clean? =====
  
howto/linux/rsync.txt · Poslední úprava: 2019/08/29 13:22 autor: harvie