SPOJE.NET

Technická dokumentace

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


howto:hosting:mssql-debian

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

howto:hosting:mssql-debian [2014/06/13 00:06] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== MS SQL driver v Debianu ======
 +
 +===== Potřebné balíčky =====
 +
 +  * freetds-bin 
 +  * tdsodbc 
 +  * unixodbc
 +  * odbcinst
 +  * unixodbc
 +
 +===== Konfigurace driveru =====
 +
 +Vytvoříme nebo editujeme soubor ''%%freetds.conf%%''
 +
 +<file ini /etc/freetds/freetds.conf>
 +[global]
 +
 +
 +        # (setting this to /tmp is insecure on a multi-user system)
 +;       dump file = /tmp/freetds.log
 +;       debug flags = 0xffff
 +
 +        # Command and connection timeouts
 +;       timeout = 10
 +;       connect timeout = 10
 +
 +        # If you get out-of-memory errors, it may mean that your client
 +        # is trying to allocate a huge buffer for a TEXT field.
 +        # Try setting 'text size' to a more reasonable limit
 +        text size = 64512
 +
 +
 +# A typical Microsoft server
 +[DRIVER]
 +        host = 10.0.0.1
 +        port = 1433
 +        tds version = 7.0
 +        client charset = UTF-8
 +</file>
 +
 +Otestovani funcnosti driveru prikazem ''%%tsql%%''. Parametrem ''%%-S%%'' definujeme jméno sekce, které jsme nastavili v souboru ''%%freetds.conf%%''
 +
 +<code>
 +root@linux:~# tsql -S DRIVER -U user
 +Password: 
 +locale is "cs_CZ.UTF-8"
 +locale charset is "UTF-8"
 +using default charset "UTF-8"
 +1> 
 +</code>
 +
 +Pokud vidíte podobný výpis, tak je vše OK
 +
 +===== Konfigurace ODBC =====
 +
 +ODBC v podstatě potřebujeme jen v případě, že plánujeme používat textového klienta. Pro PHP potřeba není, nicméně je to užitečné nainstalovat pro případnou diagnostiku.
 +Vytvoříme soubor ''%%freetds-driver%%''
 +
 +<code file /etc/ODBCDataSources/freetds-driver>
 +[FreeTDS]
 +Description     = TDS driver (Sybase/MS SQL)
 +Driver          = /usr/lib/x86_64-linux-gnu/odbc/libtdsodbc.so
 +</code>
 +
 +Nyní zaregistrujeme ovladač v ODBC
 +
 +''%%odbcinst -d -i -f /etc/ODBCDataSources/freetds-driver%%''
 +
 +Pokud obdržíme tento výpis, je to v pořádku
 +
 +<code>
 +root@linux:# odbcinst -d -i -f /etc/ODBCDataSources/freetds-driver
 +odbcinst: Driver installed. Usage count increased to 1. 
 +    Target directory is /etc
 +</code>
 +
 +Nakonec je potřeba přidat DSN pro MSSQL server do odbc.ini
 +
 +<code file /etc/odbc.ini>
 +[DSN]
 +Driver = FreeTDS
 +Description = MSSQL database
 +Servername = DRIVER
 +Database = DATABASE
 +</code>
 +
 +**ServerName musí být stejné, jako příslušná sekce v souboru freetds.conf !**
 +
 +A nyní test pomoci ''%%isql%%''. Parametrem ''%%-v%%'' definujeme jmeno DSN uvedene v souboru odbc.ini
 +
 +<code>
 +root@linux:~# isql -v DSN user pass
 ++---------------------------------------+
 +| Connected!                            |
 +|                                       |
 +| sql-statement                         |
 +| help [tablename]                      |
 +| quit                                  |
 +|                                       |
 ++---------------------------------------+
 +SQL> 
 +SQL> select @@version
 ++-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 +|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
 ++-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 +| Microsoft SQL Server 2008 (SP1) - 10.0.2531.0 (X64) 
 + Mar 29 2009 10:11:52 
 + Copyright (c) 1988-2008 Microsoft Corporation
 + Standard Edition (64-bit) on Windows NT 6.0 <X64> (Build 6002: Service Pack 2) (VM)
 +                                                                                            |
 ++-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 +SQLRowCount returns 1
 +1 rows fetched
 +SQL> 
 +
 +</code>
 +
 +===== Podpora PHP =====
 +
 +  * Staci doinstalovat ''%%php5-sybase%%''
 +
 +==== Webova administrace ====
 +
 +Je mozne pouzit projekt [[http://downloads.sourceforge.net/adminer/adminer-4.1.0.php|Adminer]]
 +
 +Jako prihlasovaci udaje pak zadame:
 +
 +  * System: MS SQL
 +  * Server: DRIVER (jmeno sekce v souboru freetds.conf, kterou chceme pouzit !)
 +  * Uzivatel, Heslo, Databaze: pridelene udaje pro pristup k db
 +
 +
  
howto/hosting/mssql-debian.txt · Poslední úprava: 2014/06/13 00:06 (upraveno mimo DokuWiki)