SPOJE.NET

Technická dokumentace

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


howto:linux:useful_commands

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
howto:linux:useful_commands [2017/10/09 05:55]
harvie [Sources & External References…]
howto:linux:useful_commands [2019/04/17 17:30] (aktuální)
harvie
Řádek 110: Řádek 110:
  
 <code bash>​ffmpeg -video_size 1280x800 -framerate 25 -f x11grab -i :0.0+0,0 -f alsa -ac 2 -i default output.mp4</​code>​ <code bash>​ffmpeg -video_size 1280x800 -framerate 25 -f x11grab -i :0.0+0,0 -f alsa -ac 2 -i default output.mp4</​code>​
 +
 +open mirrored webcam:
 +
 +<code bash>mpv --vf=lavfi="​hflip"​ tv://</​code>​
 +
 ==== CUPS Printing ==== ==== CUPS Printing ====
 Install CUPS and you get the print server cupsd and the print commands lpstat, lpr and lpq, amongst others. I installed CUPS on two Gentoo boxes, following the Gentoo Printing Guide. On one of these machines I run the cupsd server. Install CUPS and you get the print server cupsd and the print commands lpstat, lpr and lpq, amongst others. I installed CUPS on two Gentoo boxes, following the Gentoo Printing Guide. On one of these machines I run the cupsd server.
howto/linux/useful_commands.txt · Poslední úprava: 2019/04/17 17:30 autor: harvie