SPOJE.NET

Technická dokumentace

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


howto:hosting:ssl

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
howto:hosting:ssl [2019/07/28 21:52]
harvie [Apache2]
howto:hosting:ssl [2019/07/28 21:54] (aktuální)
harvie [Nginx]
Řádek 106: Řádek 106:
 <code ini> <code ini>
         location ^~ /.well-known/acme-challenge/ {         location ^~ /.well-known/acme-challenge/ {
 +                allow all;
                 default_type "text/plain";                 default_type "text/plain";
                 alias /var/www/acme-challenge/.well-known/acme-challenge/;                 alias /var/www/acme-challenge/.well-known/acme-challenge/;
howto/hosting/ssl.txt · Poslední úprava: 2019/07/28 21:54 autor: harvie