SPOJE.NET

Technická dokumentace

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


howto:hosting:ssl

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
howto:hosting:ssl [2019/03/02 17:31]
gandalf
howto:hosting:ssl [2019/07/28 21:54] (aktuální)
harvie [Nginx]
Řádek 103: Řádek 103:
 </​code>​ </​code>​
  
 +===== Nginx =====
 +<code ini>
 +        location ^~ /​.well-known/​acme-challenge/​ {
 +                allow all;
 +                default_type "​text/​plain";​
 +                alias /​var/​www/​acme-challenge/​.well-known/​acme-challenge/;​
 +        }
 +</​code>​
  
 ==== Použítí SNI ==== ==== Použítí SNI ====
howto/hosting/ssl.1551544307.txt.gz · Poslední úprava: 2019/03/02 17:31 autor: gandalf